Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Adnoddau i ysgolion

Dyslecsia Cymru / Wales Dyslecsia a Tinopolis Internactive wedi dod at ei gilydd mewn menter ar y cyd i gynnig i ysgolion yng Nghymru adnoddau am ddim i gefnogi myfyrwyr dyslecsig. Mae hyn yn hynod enwog pecyn cyfrwng Cymraeg, ‘Pump Penaber’, ar gyfer datblygu sgiliau llythrennedd Cymraeg y plant gyda dyslecsia. Mae’r pecynnau ar gyfer ysgolion uwchradd yn cynnwys llyfrau darllen a CD gêm ryngweithiol.

Cysylltwch â ni i hawlio pecyn ar gyfer eich ysgol.