Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan. Daliwch i bori i’w derbyn. Am ragor o wybodaeth am sut y gallwch eu rheoli nhw, gweler ein polisi preifatrwydd.

This website is currently being re-developed. We appreciate your patience and please feel free to visit our Facebook and Twitter ​​pages.

Facebook Logo Twitter Logo

Course – Dyslexia in the Workplace

Llandrindod Wells Media Resource Centre

18 March, 8 April, 8 May, 3 June 2014 more details

Prosiectau

Projects

Rydym wrthi’n datblygu fersiwn Gymraeg o’r DTS-J, prawf ar gyfer dyslecsia sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol.

Beth Rydym Ei Wneud

What we Do

Mae Dyslecsia Cymru’n rhoi cyngor a chefnogaeth i unigolion, sefydliadau’r trydydd sector, cyrff cyhoeddus a busnesau preifat.

LLinell Gymorth

Helpline

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n gallu treulio ychydig o amser bob mis i gefnogi ein gwaith gyda phobl ddyslecsig yng Nghymru.

Cyllido

Funding

Ein nod tymor-hir yw gallu sefyll ar ein traed ein hun fel menter gymdeithasol lewyrchus a dichonadwy.

Helpwch Ni

Help Us

Pa un ai ychydig o oriau bob mis neu ddirwnod bob wythnos, mae yna sawl ffordd wahanol o gyfrannu at ein gwaith.