Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Cymorth â Mathemateg

Helpu’r unigolyn dyslecsig â mathemateg

gan Steve Chinn

This page can be downloaded and saved as a PDF here

Ceisiwch ddefnyddio’r ffeithiau yr ydych yn eu gwybod i ddatrys y ffeithiau nad ydych yn eu deall.

Er enghraifft, lluoswch 2 ddwywaith i ddod o hyd i ffeithiau tabl 4, neu hannerwch ffeithiau tabl 10 i ddeall ffeithiau tabl 5.

Gwnewch yr union yr un peth gyda ffeithiau adio a thynnu. Defnyddiwch yr hyn yr ydych yn gwybod ac adeiladwch o gwmpas y ffeithiau. Er enghraifft , i adio 9 at rif, adiwch 10 ac yna tynnwch 1 neu i dynnu i ffwrdd 9, tynnwch 10 yn gyntaf ac yna adiwch 1 yn ȏl. Adiwch 6 fel 5 plws un, a 7 fel 5 plws 2.

Gweithiwch ar fagu hunan hyder. Dysgwch i fod yn gyfforddus ag amcan, gallwch wedyn ei wirio neu fod yn fwy cywrain. Byddwch yn barod i fentro!

Defnyddiwch y rhifau hawdd i’ch helpu i ddeall sut y mae dullaiu yn gweithio. Er enghraifft, os ydych yn gwybod fod hanner plws chwarter yn gwneud tri chwarter, yna mae gennych fynediad i ddull sylfaenol o adio ffracsiynau.

Dysgwch fod llawer o fathemateg yn ryng- gysylltiedig, felly medrwch weithio allan 7 X 8 drwy adio 7 cyfran (lots) o 8 = (56).

Ewch yn ol i’r hyn â ddeallwch. Mi fydd wastad yn fwy nag yr ydych yn ei gredu! Yna defnyddiwch hyn i weithio allan beth nad ydych yn ei ddeall. Codwch ac adeiladwch o sylfeini cadarn.

Mae cysyniadau mathemateg yn dechrau yn gynnar ac yn trosglwyddo ymlaen. Mae Algebra, er enghraifft yn defnyddio holl reolau rhifedd ac yn aml yn haws na rhifau. Er enghraifft, mae adio ynghyd tair hyd o dair ochr triongl efallai yn golygu adio 37 + 58 + 86 = 181.

Edrychwch am ddatblygiad syniad mewn mathemateg. Er enghraifft, 3 +5 = 8 sy’n datblygu mewn i 30 + 50 = 80, 300+ 500 = 800, 0.3 + 0.5 = 0.8, 3a + 5a = 8a.

Cyn dechrau mae angen trosolwg o’r broblem. Chwiliwch am y ddarlun gyflawn i ddarganfod perthynas. Er enghraifft, wrth adio colofn o rifau, dewch o hyd i’r cyfuniadau sy’n gwneud deg a defnyddiwch rhain i leihau ar y dasg adio.

Mae modd ad-drefnu 6 + 5 + 8 + 9 + 4 + 2 + 3 + 2 i (6 + 4) + (5 + 2 + 3) + (8 + 2) + 9 = 10 + 10 + 10 = 9 = 39.

Ceisiwch ail-eirio problemau gair drwy eu cynrychioli ar ffurf ddeiagram.