Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Am Dyslecsia

Mae dyslecsia yn effeithio ar 10% o’r boblogaeth. Defnyddiwch y dolennau ar chwith y ddalen er mwyn:

  • darganfod mwy am ddyslecsia.
  • cael gwybodaeth ar sut i helpu plentyn dyslecsig yn y cartref, yn yr ysgol a gyda mathemateg.
  • llenwi’r rhestr wirio ar gyfer oedolion er mwyn eich helpu i benderfynu a ydych yn debygol o fod yn ddyslecsig.