Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Cyllido

Ein nod tymor hir yw medru sefyll ar ein traed ein hunain fel menter gymdeithasol hyfyw a ffyniannus. Fodd bynnag, ni all hyn ddigwydd dros nos, a dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn arian gan ddarparwyr grant amrywiol, gan gynnwys: Cronfa Loteri Fawr Pobl a Lleoedd, Sefydliad Lloyds TSB, Cymunedau Cydweithredol, Cronfa Datblygu Cymunedol CAVS, Cronfa’r Eglwys yng Nghymru a Phlant mewn Angen.

Galluogodd hyn i ni gynnal nifer o agweddau o’n gwaith megis cefnogi aelod o staff i redeg ein llinell gymorth, offer swyddfa hanfodol a gwyliau gyda gweithgareddau ar gyfer plant â dyslecsia. Yn yr hinsawdd economaidd bresennol daeth yn fwyfwy anodd i sicrhau cyllid trydydd sector, ond rydym yn dal i ymdrechu er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol ac adnoddau i gefnogi unigolion â dyslecsia yng Nghymru.

Ein ffynonellau cyllid ar hyn o bryd yw y Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Elusennol Ivor ac Aeres Evans sydd wedi ein galluogi i gynhyrchu fersiwn cyfrwng Cymraeg o’r DST-J. Cynhelir y wefan hon trwy gymorth cyllid gan Gymunedau 2.0.