Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Ein Noddwr

Scott Quinnell

Mae Scott Quinnell yn un o’r enwau mwyaf cyfarwydd ym myd rygbi yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Bu’n gapten ar dîm Cymru ar saith achlysur ac enillodd 52 o gapiau dros ei wlad.

Er gwaethaf yr holl lwyddiant, pan oedd yn blentyn bu Scott yn ceisio ymgodymu â dyslecsia ac roedd yn ei dridegau cyn cael diagnosis. Yn ei lyfr The Hardest Test mae’n disgrifio ei frwydr gydag anhawsterau dysgu drwy gydol ei blentyndod ac ar ei siwrne i ddod yn chwaraewr rygbi o fri.

Wedi ymddeol o chwarae rygbi yn 2005 parhaodd â’i frwydr gyda dyslecsia er mwyn newid ei fywyd ei hunan ynghyd â bywyd ei blant. Mae esiampl Scott’s wedi ysbrydoli athrawon, plant, rhieni a gofalwyr i sylweddoli bod modd llwyddo er gwaethaf dyslecsia

Gellir cael llyfr Scott drwy ymweld â gwefan Accent Press.

www.scottquinnell.com