Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Sut y Dechreuom Ni

Ein sylfaenydd oedd y diweddar Michael Davies, oedd yn byw ger Aberteifi. Yn ystod ei yrfa fel athro dechreuodd bryderi am y nifer o blant ifanc oedd yn ymddangos yn ddisglair ond nad oeddent yn llwyddo yn y system ysgol ac o ganlyniad yn cael eu dadrithio’n gyflym gydag ysgol ac addysg. Felly mi astudiodd gwrs hyfforddi dyslecsia ym Mhrifysgol Aberystwyth yn y 90au cynnar ac fe’i penodwyd yn CAAA (Cydlynydd Anghenion Addysg Arbennig – ‘SENCo’ ) mewn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn ne Cymru. Yma medrodd wneud gwahaniaeth i fywydau plant ond gwnaeth ddarganfod hefyd er gwaethaf ei ymdrechion gorau mai dim ond llwyddo i gyrraedd a newid bywydau ychydig a wnâi.

Gwnaeth Michael ddarganfod bod grantiau ar gael a allai gael eu defnyddio er mwyn gwella bywydau unigolion â dyslecsia ac yn 2001, gyda grŵp o gyd-weithwyr, sefydlodd elusen fechan o’r enw Prosiect Dyslecsia Cymru neu’r Welsh Dyslexia Project. Gwnaeth yr elusen hon geisiadau am gyllid ar gyfer cynadleddau i ddod â siaradwyr o fri a gwybodaeth am ddyslecsia i bob rhan o Gymru i athrawon, rhieni, cynorthwywyr a llawer o bobl â dyslecsia. Sicrhawyd ffynhonnell gyllido hefyd ar gyfer datblygu adnoddau addysgol, megis Edgair y prosesydd geiriau sy’n siarad, ac ar gyfer gwyliau gyda gweithgareddau ar gyfer plant â dyslecsia. Yn ogystal â chynorthwyo plant o oed ysgol, datblygodd Michael Brosiect Dyslecsia Cymru ymhellach trwy dderbyn grantiau ar gyfer hyfforddi aseswyr yn y gweithle yng Nghymru.

Yn 2005 sefydlwyd swyddfa yn Aberteifi. Penodwyd cydlynydd i sefydlu a rheoli llinell ffôn gymorth dwyieithog. Galluogodd y datblygiadau hyn i’r elusen ehangu a dechreuodd y prosiect gynnig hyfforddiant mewn swydd i grwpiau megis Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion, Cymunedau’n Gyntaf Abertawe, TUC Cymru a llawer mwy.

Yn 2010 newidiwyd ein enw i Dyslecsia Cymru/Wales Dyslexia ac ymunwyd mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, lle rydym ar hyn o bryd yn gweithredu o swyddfa ar gampws Caerfyrddin.