Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Amdanom Ni

Croeso i wefan Dyslecsia Cymru/Wales Dyslexia

Ein gweledigaeth yw creu Cymru i fod y wlad orau yn y byd i fyw ynddi i unrhyw un sy’n ddislecsig ac am addysg a gwaith. Nod Dyslecsia Cymru/ Wales Dyslexia yw dwyn ynghyd pobl broffesiynnol  ac arbennigwyr sy’n gweithio ym maes dyslecsia, gan gynnwys hefyd y sector fasnachol, asiantaethau Llywodraeth Cymru, rhieni a gofalwyr. Mae’n aruthrol bwysig i greu cymdeithas lle y gall yr unigolyn dyslecsig ddatblygu a thyfu  i’w lawn botensial.