Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Angen Gwirfoddolwyr

Oes gennych chi ychydig o oriau’n rhydd bob mis? Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi ein gwaith gydag unigolion â dyslecsia yng Nghymru.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr i’r elusen a byddem yn croesawi cefnogaeth ar gyfer gwaith swyddfa a llinell rhadffôn. Mae’r linell rhadffôn yn cynnig cyngor a chyfeiriad i bawb sy’n poeni am ddyslecsia – yn yr ysgol, coleg neu mewn cyflogaeth.

Gallwch fod yn wirfoddolwr llinell gymorth o gysur eich cartref eich hun! Y cyfan a ofynnwn yw bod gennych fynediad i ffôn ac yn barod i ymrwymo i amser penodol. Byddwn yn eich hyfforddi ar ymwybyddiaeth o ddyslecsia a sgiliau ffôn

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni: Enquiries@walesdyslexia.org.uk
0808 1800 110