Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Asesu a Sgrinio

Gallwn wneud trefniadau i asesu unigolion, plant a oedolion, ar gyfer dyslecsia. Gan mai elusen fechan ŷm ni codir tâl am hyn er mwyn i ni fedru talu ein costau. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

NODWCH OS GWELWCH YN DDA mai’r cam cyntaf i ganfod a yw’r unigolyn mewn perygl yw’n prawf sgrinio, ac NID YW’N ASESIAD TERFYNOL ar gyfer dyslecsia. Rhaid i hwn gael ei gynnal gan naill ai Seicolegydd Addysg neu berson sydd â’r cymhwyster angenrheidiol neu Dystysgrif Ymarfer.