Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

LLinell Gymorth

Oes gennych chi ychydig o oriau i’w sbario bob mis? Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi ein gwaith gydag unigolion dyslecsig yng Nghymru.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer ein llinell gymorth rhadffôn, sy’n cynnig cyngor a chyfeirio i bawb sy’n poeni am ddyslecsia – yn yr ysgol, coleg, neu mewn cyflogaeth.

Gallwch fod yn wirfoddolwr llinell gymorth o gysur eich cartref eich hun! Nid oes angen i deithio i leoliad canolog i gymryd rhan! Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn cael mynediad i dros y ffôn ac yn barod i ymrwymo i isafswm o ddwy hanner dyddiaui neu noson y mis. Byddwn yn eich hyfforddi ar ymwybyddiaeth o ddyslecsia a sgiliau ffôn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni.