Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Beth Rydym Ei Wneud

Mae Dyslecsia Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth i unigolion preifat, sefydliadau’r trydydd sector, cyrff cyhoeddus a busnesau preifat. Mae’n gwasanaethau yn cynnwys:

Llinell Gymorth

Dyma’r unig linell gymorth ddwyieithog yng Nghymru ar gyfer unigolion sydd yn cael eu heffeithio gan ddyslecsia.

Sgrinio dyslecsia a thiwtora

Rydym yn cynnal profion sgrinio dyslecsia ar gyfer pob oed, gan gynnwys plant oed cynradd ac uwchradd yn ogystal ag oedolion. Gellir trefnu tiwtora hefyd. Rydyn ni’n defnyddio sgrinwyr a thiwtoriaid cymwysedig sydd yn aelodau o’r Gymdeithas Ddyslecsia Prydeinig.

Asesu yn y gweithle

Rydym yn asesu gweithwyr yn y gweithle ac yn darparu gwybodaeth i gyflogwyr ynglŷn â ffyrdd o gefnogi gweithwyr â dyslecsia. Mae’r cyngor wedi ei deilwra i strategaethau sydd eisoes wedi eu sefydlu er mwyn goresgyn dyslecsia yn unol â swyddogaeth benodol yr unigolyn.

Cyrsiau a digwyddiadau

Mae gennym raglen o gyrsiau wedi eu hachredu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer myfyrwyr, athrawon a chyflogwyr. Rydym hefyd yn trefnu cynadleddau a gweithdai i godi ymwybyddiaeth o ddyslecsia.