Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Cysylltiadau Gwe

Addysg a hyfforddiant

 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
  Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gweitho gyda Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia i gynnig cyrsiau achrededig am ddyslecsia.

Cyrff ac elusennau

 • British Dyslexia Association
  Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gweitho gyda Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia i gynnig cyrsiau achrededig am ddyslecsia.
 • SNAP Cymru
  Mae SNAP Cymru yn elusen sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i deuluoedd plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig.

Adnoddau

 • Crossbow EducationMae Crossbow Education yn gwerthu adnoddau dysgu sy’n addas ar gyfer dyslecsia.
 • Teaching Reading Through Games (Trugs)
  Mae Teaching Reading Through Games (trugs) yn gemau llythrennedd sy’n helpu plant i ddarllen (gemau ar gael yn Saesneg neu yn y Gymraeg).
 • Rem
  Mae rem yn gwerthy adnoddau dysgu sy’n addas ar gyfer dyslecsia.

Technoleg

 • iansyst
  Mae iansyst yn gwmni gwybodaeth technoleg sy’n cynnig atebion, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth i bobl ddyslecsig.
 • Net Educational Systems (Nessy)Mae Net Educational Systems (Nessy) yn gwerthu meddalwedd addysgol sy’n addas i blant dyslecsig.
 • textHELP
  Mae textHELP yn gwerthu meddalwedd addysgol sy’n addas i blant dyslecsig.
 • Dyslexia.com
  Mae Dylexia.com yn gwerthu medallwedd sy’n addas i bobl dyslecsig.
 • Claro Software
  Mae Dylexia.com yn gwerthu medallwedd sy’n addas i bobl dyslecsig.