Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Dyslecsia yn y Gweithle

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Dyslecsia Cymru/Wales Dyslexia yn cynnig dau fodwl ar y cyd. Maent yn rhoi hyfforddiant ynghylch defnyddio offer sgrinio ar gyfer dyslecsia a’r gofynion o ran addasiadau rhesymol yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010. Dyfernir 20 credyd ar lefel 4 am gwblhau’r ddau fodiwl. Mae mwyafrif cynnwys y ddau fodwl (75%) yn dysgu seiliedig ar waith. Ategir hynny gan e-ddysgu (10%) a sesiynau addysgu (15%).

Dyddiadau Gwanwyn 2014

Llandrindod Wells
Canolfan Adnoddau Cyfryngau,
18 Mawrth, 8 Ebrill, 8 Mai, 3 Mehefin 2014.

Ffioedd y cwrs: £200 y modwl

Lawrlwytho’r daflen yma (PDF)

Am fwy o wybodaeth a sut i wneud cais cysylltwch â:-
Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia:
E.Daniels@ydds.ac.uk
01267 676629