Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Newyddion

Adnoddau i ysgolion

Dyslecsia Cymru / Wales Dyslecsia a Tinopolis Internactive wedi dod at ei gilydd mewn menter ar y cyd i gynnig i ysgolion yng Nghymru adnoddau am ddim i gefnogi myfyrwyr dyslecsig. Mae hyn yn hynod enwog pecyn cyfrwng Cymraeg, ‘Pump Penaber’, ar gyfer datblygu sgiliau llythrennedd Cymraeg y plant gyda dyslecsia. Mae’r pecynnau ar gyfer ysgolion uwchradd yn cynnwys llyfrau darllen a CD gêm ryngweithiol.

Cysylltwch â ni i hawlio pecyn ar gyfer eich ysgol.

Dyslecsia yn y Gweithle

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Dyslecsia Cymru/Wales Dyslexia yn cynnig dau fodwl ar y cyd. Maent yn rhoi hyfforddiant ynghylch defnyddio offer sgrinio ar gyfer dyslecsia a’r gofynion o ran addasiadau rhesymol yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010. Dyfernir 20 credyd ar lefel 4 am gwblhau’r ddau fodiwl. Mae mwyafrif cynnwys y […]

Angen Gwirfoddolwyr

Oes gennych chi ychydig o oriau’n rhydd bob mis? Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi ein gwaith gydag unigolion â dyslecsia yng Nghymru. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr i’r elusen a byddem yn croesawi cefnogaeth ar gyfer gwaith swyddfa a llinell rhadffôn. Mae’r linell rhadffôn yn cynnig cyngor a chyfeiriad i […]

Free Resources for Schools

We have remaining stocks of Pump Penaber, the specific learning difficulties pack published by Tinopolis. Consisting of a set of books and a CD ROM with a variety of games, this resource is suitable for upper Key Stage 2 and Key Stage 3 pupils. Please contact us to reserve your pack.