Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Prawf Dyslecsia

Mae DC/WD yn datblygu fersiwn cyfrwng Cymraeg o’r DST-J, sef prawf dyslecsia a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer plant ysgol gynradd. Mae’r fersiwn Gymraeg wedi ei brofi mewn ysgolion peilot ar draws Cymru er mwyn cael canlyniadau ar gyfer sgorio cychwynnol.

Ariannwyd rhan o’r prosiect gan ymddiriedolaeth addysgol ac mae Pearsons Publishers yn talu’r gost o gynhyrchu’r CD ROM. Bydd y DST-J (fersiwn Gymraeg) yn cael ei lansio a’i gynnig i ysgolion yn  ystod 2013.