Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Prosiectau

Ers ei sefydlu nifer o flynyddoedd yn ôl mae Dyslecsia Cymru/Wales Dyslexia wedi cefnogi ystod o brosiectau er budd unigolion dyslecsig. Mae prosiectau yn cynnwys:

  • datblygu adnoddau addysgol e.e. Edgair sef ‘prosesydd geiriau llafar’ yn y Gymraeg
  • datblygu canllaw i rieni ar gryno ddisg
  • trefnu cyfnodau o weithgaredd i blant dyslecsig
  • cynadleddau di-ri ar draws Cymru am cyflogwyr a rhieni
  • hyfforddi aseswyr ar gyfer y gweithle
  • datblygu cyrsiau hyfforddi mewn partneriaeth â Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Ein prosiect cyfredol yw y Dyslexia Screening Test – Junior (DST-J) fersiwn Gymraeg. Mae’r DST-J a ddatblygwyd gan Fawcett and Nicholson yn brawf dyslecsia sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol.

Mae wedi ei lunio i gael ei ddefnyddio gan athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill ac yn caniatáu i ysgolion adnabod dyslecsia a dechrau ymdrin ag anghenion y plentyn ar unwaith, heb orfod disgwyl am asesiad gan y seicolegydd addysgol. Nid yw’n cymryd lle asesiad llawn ond mae’n offeryn defnyddiol ac yn un sydd wedi’i gyfieithu i nifer fawr o ieithoedd ar draws y byd.

Mae Dyslecsia Cymru/Wales Dyslexia wedi bod yn ffodus iawn i gael cefnogaeth yr Athro Angela Fawcett sydd, ynghyd â’i chydweithiwr yr Athro Rod Nicholson, wedi rhoi o’i hamser i drosi’r DST-J i’r Gymraeg ac wedi ildio’r hawlfraint i Pearson Education. Byddant hwy’n cyhoeddi’r fersiwn Gymraeg ar gryno ddisg heb wneud elw i’r cwmni. Gwnaeth grant gan Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans ein galluogi i ddatblygu normau ar gyfer yr asesiad.

Mae nifer fawr o ysgolion cynradd Cymru wedi caniatáu i ni gasglu data ar draws yr ystod oedran. Hoffem ddiolch iddynt hwy ac i bawb arall sydd wedi cymryd rhan yn y gwaith o drosi’r prawf asesu hwn i’r Gymraeg. Gobeithiwn y byddwn yn lansio’r Prawf Sgrinio Dyslecsia Cymraeg – Iau yn yr 2014.