Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Ymuno â ni

Drwy ymuno gyda ni – byddwch yn elwa o :

Aelodaeth o’r British Dyslexia Association yn cynnwys newyddlen ’Contact ’a llythyron e-newyddion

Aelodaeth Dyslecsia Cymru– newyddlen gyson a gostyngiad pris ar ein cyrsiau a digwyddiadau

Cost Aelodaeth Unigol  – £25 y flwyddyn

(Mae hyn yn cymharu’n ffafriol gyda’r BDA o £38).

Cost aelodaeth Grŵp Lleol Dyslecsia yng Nghymru bydd £7.50 yr un – a bydd pob aelod yn elwa o’r un telerau a unigolion yn cynnwys 1 copi o’r llyfr ‘Annual Dyslexia Handbook’ i’ch cymdeithas.